RENOWACJA PRAC KONSERWATORSKICH BANK BZWBK ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW

BUDYNEK DAWNEGO ODDZIAŁU BANKU DREZDEŃSKIEGO, WROCŁAW

Lokalizacja: Plac Kościuszki 7, Wrocław
Data: 2017
Realizacja: 2023 
Inwestor: Prywatny Inwestor
Autorzy: Marcin Winkowski, Paweł Łapacz, Przemysław Prośniak, Magdalena Bałdyga
Status: Zrealizowany

Prace konserwatorskie i restauratorskie dla elewacji oraz wnętrz klatek schodowych budynku dawnego Banku Drezdeńskiego przy Placu Kościuszki 7/8 we Wrocławiu. Projekt został opracowany we współpracy z dr Marią Gąsior, konserwatorem dzieł sztuki.

Budynek pochodzący z 1913 roku powstały wg projektu Ernsta Schütte stanowi wyjątkowy przykład architektury w typie tzw. pałacu bankowego. Projekt obejmuje szeroki zakres prac konserwatorskich i restauratorskich we wnątrz jak i na zewnątrz budynku w celu przywrócenia jego dawnej świetności i pierwotnej estetyki. Prace obejmują między innymi oczyszczenie elewacji oraz ich konserwacje i restaurację, przywrócenie pierwotnej formy klatek schodowych i przebudowe poszczególnych kondygnacji pod przyszłą funkcję.

RENOWACJA PRAC KONSERWATORSKICH BANK BZWBK ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
RENOWACJA PRAC KONSERWATORSKICH BANK BZWBK ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
RENOWACJA PRAC KONSERWATORSKICH BANK BZWBK ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
RENOWACJA PRAC KONSERWATORSKICH BANK BZWBK ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
RENOWACJA PRAC KONSERWATORSKICH BANK BZWBK ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
RENOWACJA PRAC KONSERWATORSKICH BANK BZWBK ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW

Autor zdjęć: Sebastian Szostek

Odwiedź nas

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

LogoFooter

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.

NIP 8992763767

© 2020 ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI
DESIGN BY: UPPER LEFT STUDIO

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: 
KRS 0000784651
REGON 360995923 
Kapitał Zakładowy 100 000 zł