Pracownia_Architektoniczna_Lapacz_Winkowski_Architekci_Wroclawc

Z pasji do architektury współczesnej i zabytkowej tworzymy nowe standardy projektowania, przygotowania i prowadzenia inwestycji.

Wizja naszej firmy

Wprowadzając coraz wyższe standardy i oferując nowoczesne usługi chcemy stać się liderem rynku krajowego w obsłudze inwestycji w istniejącej zabudowie, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych oraz ochrony przeciwpożarowej.

Nie ma wyzwania, którego nie podejmiemy. Obsługujemy skomplikowane inwestycje, trudne merytorycznie i prawnie, niejednokrotnie tworząc precedensy formalne – mieszcząc się w uzasadnieniu biznesowym naszych klientów, jednocześnie uwzględniając bezpieczeństwo, zgodność z prawem oraz szacunek do dziedzictwa.

Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań dla Naszych Klientów i partnerów. Wyprzedzamy rynek, tworząc coraz szersze zestawy usług, dążąc do wyeliminowania błędów, ryzyk i niepewności w często bardzo skomplikowanych zamierzeniach inwestycyjnych. W naszej pracy wykorzystujemy najlepsze dostępne narzędzia – nowe technologie, rozwiązania IT, najlepsze metodologie zarządzania.

Nasz zespół specjalistów wciąż się powiększa. Oprócz zespołu doświadczonych architektów i projektantów branżowych, współpracujemy z najlepszymi ekspertami dziedzin pokrewnych – od historyków architektury, konserwatorów, rzeczoznawców
i technologów po konsultantów naukowych.

Jesteśmy ambitni, nieustannie podwyższamy kwalifikacje naszego zespołu. Cykliczne szkolenia, jasno określone zakresy obowiązków, sprawna komunikacja, profesjonalne zarządzanie
i dbałość o motywację to elementy ciągłego rozwoju.

Odwiedź nas

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

LogoFooter

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.

NIP 8992763767

© 2020 ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI
DESIGN BY: UPPER LEFT STUDIO

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: 
KRS 0000784651
REGON 360995923 
Kapitał Zakładowy 100 000 zł