Pracownia_Architektoniczna_Lapacz_Winkowski_Architekci_Wroclawc

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania projektami - tworzymy grupę specjalistów w planowaniu, projektowaniu i prowadzeniu inwestycji dla naszych klientów. Dbamy o bezpieczeństwo inwestorów tworząc realne, choć ambitne harmonogramy i stawiając eliminowanie ryzyka zawsze na pierwszym miejscu. Pomagamy naszym klientom osiągać ich cele biznesowe poprzez inwestycje, które skutecznie doprowadzamy do końca. Specjalizujemy się w projektach z zakresu użyteczności publicznej, edukacji, ochrony pożarowej oraz ochrony zabytków.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych partnerów, w 2020 roku stworzyliśmy spółkę Dolnośląska Energia Odnawialna sp. z o.o., która stale rozwija nasze kompetencje w zakresie efektywności energetycznej, źródeł OZE czy trendów i zagrożeń w rynku energii. Jesteśmy członkami założycielami Klastra Świdnicka Energia Odnawialna i wspólnie budujemy lokalny rynek energii w powiecie Świdnickim.

Wartości naszej firmy

Budując mentorskie relacje z klientami chcemy być prekursorem sposobu myślenia o inwestycjach budowlanych.

Innowacyjność

W ugruntowanym zawodzie architekta dostrzegamy wiele płaszczyzn do rozwoju i innowacji przystających do potrzeb współczesnego społeczeństwa. Wykorzystujemy nowe technologie IT do udoskonalania naszej codziennej pracy operacyjnej oraz zarządzania projektami i ryzykiem inwestycyjnym.

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie aspekty naszej działalności. Projektując architekturę mamy na względzie dobro dziedzictwa kulturowego, przyszłych pokoleń oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. W swojej pracy kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju

Uczciwość

Uczciwość to fundamentalna wartość naszej firmy. Wyznajemy ją zarówno względem naszych pracowników, inwestorów, podwykonawców, społeczeństwa i środowiska. Cenimy transparentność w działaniu.

Wrażliwość

Wrażliwość na potrzeby klienta pozwala nam w pełni sprostać jego oczekiwaniom. Wszystkie działania rozpoczynamy dogłębną analizą preferencji i możliwości, aby wspólnie osiągnąć postawiony cel.

Interdyscyplinarność

Trwałość, użyteczność i piękno architektury może zagwarantować jedynie wszechstronna interdyscyplinarność. Nasze zespoły projektowe składają się z różnorodnych osób o bogatym doświadczeniu tworząc wspólnie ośrodek wielu kompetencji.

Odwiedź nas

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

LogoFooter

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.

NIP 8992763767

© 2020 ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI
DESIGN BY: UPPER LEFT STUDIO

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: 
KRS 0000784651
REGON 360995923 
Kapitał Zakładowy 100 000 zł