Klauzula informacyjna dla pracownika/współpracownika

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników

Administrator danych

Pracownia Architektoniczna

Cele przetwarzania

 • Prowadzenie przez Administratora akt pracownika/współpracownika.
 • Wykonywanie przez Administratora obowiązków prawnych związanych z zatrudnieniem/współpracą, w tym wykonywanie obowiązków podatkowych oraz składkowych.
 • Prowadzenie przez Administratora listy płac i wykonywanie obowiązków związanych z wynagrodzeniem.
 • Prowadzenie przez Administratora rejestru pracowników/współpracowników.
 • Prowadzenie przez Administratora rejestru urlopów oraz udzielanie urlopów.
 • Wykonywanie w ramach działalności Administratora projektów architektonicznych.

Podstawy prawne przetwarzania

 • Obowiązek prawny
 • Umowa o pracę/Umowa cywilnoprawna
 • Twoja zgoda
 • Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

 • Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora w szczególności na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
 • Podmioty przetwarzające dane w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Pracownia Architektoniczna pod firmą Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 112, 53-333 Wrocław. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Powstańców Śląskich 112, 53-333 Wrocław
 • przez e-mail: pracownia@lapaczwinkowski.pl
 • telefonicznie: 57-780-57-57

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • prowadzenia przez Administratora akt pracownika/współpracownika,
 • wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych związanych z zatrudnieniem/współpracą, w tym wykonywania obowiązków podatkowych oraz składkowych,
 • prowadzenia przez Administratora listy płac i wykonywania obowiązków związanych z wynagrodzeniem,
 • prowadzenia przez Administratora rejestru pracowników/współpracowników,
 • prowadzenia przez Administratora rejestru urlopów oraz udzielanie urlopów,
 • wykonywania w ramach działalności Administratora projektów architektonicznych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • realizacja przez Administratora umowy, której stroną jest pracownik/współpracownik;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie przez Administratora innych danych osobowych niż te przekazane w celu realizacji umowy z nim zawartej;
 • realizacja przez Administratora ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • nasz uzasadniony interes.

 3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu, w którym będziesz u nas pracował/z nami współpracował, a w przypadku obowiązku archiwizacji dokumentów płacowych, kadrowych
i podatkowych – zgodnie z okresami określonymi w przepisach prawa.

 4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • podmiotom przetwarzającym dane w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy: pracownia@lapaczwinkowski.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odwiedź nas

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

LogoFooter

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.

NIP 8992763767

© 2020 ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI
DESIGN BY: UPPER LEFT STUDIO

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: 
KRS 0000784651
REGON 360995923 
Kapitał Zakładowy 100 000 zł