Klauzula informacyjna dla klientów

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

Administrator danych

 • Administratorem Twoich danych jest Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, która mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 112; 53-333 Wrocław.
 • W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem email: pracownia@lapaczwinkowski.pl; pod numerem telefonu 57 780 57 57; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

Będziemy przetwrzać Twoje dane:

 • w celu wykonania stosunku zobowiązaniowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Prawo do sprzeciwu

 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogłyby się ujawnić w związku z umową, czyli przez okres 3 lat. 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: 

 1. Naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces realizacja stosunku zobowiązaniowego instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym,
 2. Naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • przenoszenia danych  
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

Akceptując lub podpisując dokument, do którego załączona jest niniejsza klauzula informacyjna, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Odwiedź nas

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

LogoFooter

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.

NIP 8992763767

© 2020 ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI
DESIGN BY: UPPER LEFT STUDIO

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: 
KRS 0000784651
REGON 360995923 
Kapitał Zakładowy 100 000 zł