TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW

PIASKOWA, WROCŁAW

Lokalizacja: ul. Piaskowa 1-3, 9-11, Wrocław
Data: 2017
Realizacja: 2019 
Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa 
Autorzy: Marcin Winkowski, Paweł Łapacz, Paulina Sakwa
Status: Zrealizowany

Projekt termomodernizacji części budynku mieszkalno-usługowego stanowiącego część zabudowy pierzejowej z lat sześćdziesiątych przy ul. Piaskowej 1-3, 9-11 we Wrocławiu obejmujący remont i docieplenie elewacji budynku.

Do wypracowania najlepszych rozwiązań technologicznych, będących konsensusem pomiędzy dążeniem do odtworzenia autentycznej estetyki obiektu a dostosowaniem go do współczesnych standardów użytkowych, zaangażowano Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Ciąg bloków mieszkalno-usługowych, zaprojektowany przez pracownię Miastoprojekt, został wzniesiony na zgliszczach jednego z trzech przedwojennych placów handlowych w sercu Wrocławia. Pomimo początkowych planów rekonstrukcji pierwotnej funkcji placu opracowano nowy plan zagospodarowania tego terenu. Efektem burzliwych dyskusji dotyczących przyszłej zabudowy był projekt zespołu budynków mieszkalno-usługowych. Specyfika budownictwa w czasach PRL-u, wynikająca z nowinek technologicznych idących w kierunku prefabrykowanych elementów konstrukcji, ograniczonego budżetu oraz presji odbudowy miasta, odcisnęła piętno na architekturze wyznaczając obiektom szczególnie terminową żywotność. Po niespełna 50 latach od zakończenia budowy, elementy elewacji wraz częściami użytkowymi uległy wpływowi czasu zagrażając użytkownikom obiektu. Projekt termomodernizacji oraz rekonstrukcji balkonów budynku, przywrócił mu pełną funkcjonalność oraz ustanowił standard renowacji architektury w ciągu zabudowy pierzejowej z okresu PRL przy ul. Piaskowej. Dzięki multiplikacji wypracowanych rozwiązań kompleks bloków odzyskał swą reprezentacyjność sprzed lat.

TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
TERMOMODERNIZACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PIASKOWA WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW

Autor zdjęć: Sebastian Szostek

Odwiedź nas

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

LogoFooter

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.

NIP 8992763767

© 2020 ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI
DESIGN BY: UPPER LEFT STUDIO

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: 
KRS 0000784651
REGON 360995923 
Kapitał Zakładowy 100 000 zł