PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW

KOŚCIUSZKI, WROCŁAW

Lokalizacja: ul. Kościuszki 51a, Wrocław
Data: 2017
Realizacja:  
Inwestor: Gmina Wrocław
Autorzy: Marcin Winkowski, Paweł Łapacz, Anna Kwiecień, Karolina Sawicz
Status: Zrealizowany

Projekt remontu i przebudowy budynku kamienicy pałacowej, wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków, przy ul. Kościuszki 51a we Wrocławiu.

Intencją projektu było przywrócenie dobrego stanu technicznego budynku, poprawa efektywności energetycznej oraz odtworzenie autentycznej estetyki budynku bez zmiany jego formy. Prace projektowe objęły budynek wzniesiony w 1885 roku tworzący wraz z kamienicą nr 49 kwartał zwartej zabudowy pierzejowej z oficynami wzdłuż ulicy Kościuszki. Oba budynki są swoim lustrzanym odbiciem, zbudowane na planie litery “C” wewnątrz z dziedzińcem. Budynek numer 51 zróżnicowano na pięciokondygnacyjne południowe i czterokondygnacyjne wschodnie skrzydło. Projekt jest wynikiem równowagi pomiędzy dążeniem do precyzyjnego zrekonstruowania pierwotnego piękna kamienicy, ograniczonego budżetu ze środków publicznych a koniecznością dostosowania budynku do współczesnych standardów użytkowych. Połączenie trzech rozbieżnych intencji w jedny projekcie okazało się trudnym zadaniem inżynierskim. Ścisła współpraca inwestora z pracownią Łapacz Winkowski Architekci pozwoliła zadbać o najlepsze praktyki projektowe i przywrócenie walorów estetycznych zabytkowej architektury.

PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW
PROJEKT REMONTU KAMIENICA KOŚCIUSZKI WROCŁAW ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA WROCŁAW

Autor zdjęć: Sebastian Szostek

Odwiedź nas

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

LogoFooter

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.

NIP 8992763767

© 2020 ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI
DESIGN BY: UPPER LEFT STUDIO

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: 
KRS 0000784651
REGON 360995923 
Kapitał Zakładowy 100 000 zł