DCIM\100MEDIA\DJI_0559.JPG

KOŚCIÓŁ, DOBRA

Lokalizacja: Dobra k. Oleśnicy
Data: 2019
Realizacja: 2021 
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka  P.W. NMP z Góry Karmel, Dekanat Oleśnica Zachód
Autorzy: Marcin Winkowski, Paweł Łapacz, Przemysław Prośniak
Status: Zrealizowany

Projekt remontu konserwatorskiego latarni, hełmu oraz anemoskopu wieży budynku kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Dobrej, wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabyków.


Obecna forma kościoła pochodzi z początku XX wieku. Wieża oraz część północnej ściany są reliktem zachowanym z kościołów, które znajdowały się
w tym miejscu. Wieża, zorientowana od strony zachodniej, o konstrukcji szkieletowej została oszalowana oraz zwieńczona gontowym dachem z latarnią.
W parterze obita jest blachą fałdową, powyżej deskami. Wieżę i kościół łączy mur pruski. Dzięki wnikliwej kwerendzie dokumentów archiwalnych oraz inwentaryzacji wykonanej w technologii skaningu laserowego 3D opracowano najlepsze metody prac konserwatorskich dla budynku kościoła. Usunięto stare skorodowane pokrycie górnej części wieży wykonane z blachy cynkowej i zastąpiono je pokryciem z blachy miedzianej z dokładnym zachowaniem istniejącego sposobu krycia i podziału. Projektowane prace poprawiły walory estetyczne budynku kościoła oraz zapewniły bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

DCIM\100MEDIA\DJI_0564.JPG
DSC05672-—-1
DSC05568.
DSC05550.
DSC05597
DSC05638
DSC05559
DSC05580
DSC05564.
DSC05561

Autor zdjęć: Sebastian Szostek

Odwiedź nas

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

LogoFooter

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.

NIP 8992763767

© 2020 ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI
DESIGN BY: UPPER LEFT STUDIO

Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem: 
KRS 0000784651
REGON 360995923 
Kapitał Zakładowy 100 000 zł